Home Enrol Online Special Offer Contact Us Sitemap

Khóa học Anh văn và học phí Bảng giá học phí 2012  
English Courses and Tuition Fee,English School in New Zealand, Study and Learn English in New Zealand at Waikato Institute of Education

Học viên sẽ làm bài kiểm tra tŕnh độ đầu vào khi nhập học. Nhà trường cũng t́m hiểu mục tiêu học Anh văn của học viên nhằm giúp học viên cụ thể và sát sao hơn.
Sau khi xác định được tŕnh độ và mục tiêu chủ yếu của học viên, học viên sẽ được đưa vào học trong lớp Anh văn phù hợp nhất.

Khóa Anh văn luyện thi chứng chỉ

 
Luyện thị IELTS chính quy
Lớp luyện thi IELTS buổi trưa
Lớp luyện thi IELTS buổi tối
Luyện thi IELTS trực tuyến Online (sử dụng tài liệu luyện thi trên trang mạng của trường)
Luyện thi chứng chỉ Anh văn dùng trong ngành y tế (Occupational English Test - OET)
Luyện thi TOEIC
Lớp luyện thi TOEIC buổi tối
 
Chứng chỉ hoàn thành khóa học

 
Anh văn tổng quát
Anh văn thiết kế riêng cho yêu cầu từng nhóm đăng kư học
 
Khóa Anh văn chuyên dụng khác

 
Anh văn trong t́m kiếm việc làm tại New Zealand
Anh văn dùng trong văn pḥng
Anh văn thương mại
Lớp buổi tối Anh văn thương mại và Anh văn dùng trong văn pḥng
Anh văn dùng trong thi nhập quốc tịch hoặcdành cho dân nhập cư
Anh văn dự bị trung học

Hoạt động ngoại khóa: học Anh văn theo lời bài hát
 
Anh văn dùng trong y tế

 
Lớp Anh văn luyện thi cho y tá chuyên nghiệp (English Study for Nursing Registration- ESNR)
Anh văn trực tuyến luyện thi chuyên ngành y tá
 
Chương tŕnh Anh văn du học hè

 
Anh văn trong t́m kiếm việc làm tại New Zealand
 
Chương tŕnh Anh văn du học hè kèm hoạt động, du lịch

 
Khóa học hè cho nhóm
Chương tŕnh du học hè dành cho từng cá nhân ḥa nhập vào nhóm
Anh văn dành cho du lịch
Học Anh văn kèm các họat động ngoại khóa khác theo yêu cầu
 
Học kèm 1/1

 
Odạy kèm học viên 1/1 với giáo viên
Học kèm theo từng nhóm
Dạy kèm tại gia, Học Anh văn và sinh hoạt với giáo viên
 
Anh văn dành cho giáo viên TESOL

 
Anh văn dành cho giáo viên dạy Anh văn quốc tế
 
Thông tin về học phí các khóa học
   Trường thường xuyên có các khuyến măi đặc biệt cho các khóa học Anh văn, xin vui ḷng click vào mục Khuyến măi đặc biệt hay liên hệ chúng tôi.

 

 

 

Add me to Skype

 
Currency Converter

Fees in New Zealand Dollars

Currency Converter

Khóa học chính quy ( 25 giờ/tuần + 5 giờ miễn phí hoạt động/week)
Thời gian đăng kư học ( tuần) Giá (đô NZ tính theo /tuần)
1-17 $ 390
18-34 $ 380
Trên 35 tuần $ 350

Học bán thời gian buổi sáng (15 giờ/tuần)
Thời gian đăng kư học ( tuần) Giá (đô NZ tính theo /tuần)
1-12 $ 270
Lớp buổi trưa ( 8 giờ/tuần )
Thời gian đăng kư học ( tuần) Giá (đô NZ tính theo /tuần)
1-12 $ 170
Lớp buổi tối ( 6 giờ/tuần )
Thời gian đăng kư học ( tuần) Giá (đô NZ tính theo /tuần)
1-12 $ 115
 
Các chi  phí khác ( tính theo đô NZ)
Phí ghi danh $180( $90 Part time) English Courses and Tuition Fee,English School in New Zealand, Study and Learn English in New Zealand at Waikato Institute of Education
Phí đăng kư nhà ở $210
Phí ở nhà địa phương homestay $230/week
Đón từ sân bay Auckland $75
Phí vật tư $40/học kỳ 3 tháng
Bảo hiểm sinh viên quốc tế $300 - $456/năm
Sách giáo khoa (sinh viên phải chi thêm khi mua sách mới khác để chuyển lớp học cao hơn) $120-220


Lưu ư chung:

 

Khóa học Anh văn: từ Thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Hai rơi vào ngày nghỉ Lễ th́ sẽ bắt đầu học vào ngày thứ Ba.

 

Thời khóa biểu: giờ lên lớp chính thức khoảng 7-8 giờ cho lớp học 8 giờ/tuần, và khoảng 23 giờ cho lớp học 25 giờ.tuần
 

Độ tuổi ghi danh theo học nhỏ nhất Từ 14 tuổi trở lên khi bắt đầu khóa học
 

Số lượng học viên trong lớp: Học viên sắp xếp vào lớp học dưới 15 học viên.
 

Tài liệu học: Học viên phải mua sách giáo khoa cho từng học kỳ hoặc khi chuyển cấp bậc. Cũng phải trả chi phí vật tư khoảng $50- $70 cho mỗi học kỳ.Students are required to buy one course book per term and should allow 50 to 70 per term for materials.

Học kỳ: Tại trường ngoại ngữ, chúng tôi chia ra 4 học kỳ mỗi năm. Mỗi học kỳ khoảng 12 tuần và đầu mỗi học kỳ bắt đầu vào tháng 1, tháng 3, tháng 6 và tháng 9. Để biết thêm chi tiết, xin vui ḷng xem Lịch niên học . Tuy nhiên, học viên có thể ghi danh nhập học và bắt đầu vào thứ Hai mỗi tuần trong năm.

Ngày Lễ & Giáng Sinh: Xin lưu ư rằng nhà trường sẽ đóng cửa vào các ngày Lễ quốc gia và ngày nghỉ Tết và Giáng sinh. Nếu thứ Hai rơi vào ngày nghỉ Lễ th́ học viên sẽ bắt đầu học vào thứ Ba
 

 

Waikato Institute of Education
Address: 103 London Street,
PO Box 773, Hamilton, New Zealand
Phone: 64 - 7 - 8382450   Fax: 64 - 7 - 838 2453
Email:
info@wie.ac.nz