Home Enrol Online Special Offer Contact Us Sitemap

Thông tin dành cho các trung tâm tư vấn du học và văn phòng đại diện

Trường ngoại ngữ Waikato (Waikato Institute of Education - WIE) đang duy trì mạng lưới các trung tâm tư vấn du học đại diện cho WIE ở nhiếu quốc gia trên thế giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh quốc tế trong việc tìm hiểu thông tin và tư vấn du học. WIE tạo nhiều điều kiện tốt cho các trung tâm tư vấn du học muốn trở thành đại diện của WIE để tuyển sinh.

 

Công tác liên quan bao gồm:

  • Truyền đạt và quảng bá thông tin cho WIE
  • Tư vấn các khóa học Anh văn thích hợp cho các học viên tiềm năgn đến học tại WIE
  • Hướng dẫn và hỗ trợ học viên trong các thủ tục ghi danh.
  • Hỗ trợ sinh viên hoàn tất các thủ tục và giấy tờ cần thiết như xin thị thực, khám sức khỏe, đặt chuyến bay cho sinh viên đến New Zealand.
Chúng tôi đã và đang hợp tác vui với nhiều trung tâm tư vấn du học tốt trên nhiều quốc gia trên thế giới. Nguyên tắc tuyển dụng các trung tâm tư vấn du học của chúng tôi là trước tiên ký kết hợp tác để quý đơn vị tiến hành tiếp thi, tuyển sinh cho WIE. Khi trung tâm tư vấn du học thực hiện việc quảng bá thông tin cho WIE và ghi danh học viên viên đầu tiên cho WIE, trung tâm tư vấn sẽ được chính thức nhận mức huê hồng tiêu chuẩn và bắt đầu được đưa vào quá trình hợp tác lâu dài với nhiều lợi nhuận cho trung tâm tư vấn du học theo các điều khỏan ký kết trong hợp đồng (Education Agent Agreement)

Learn English in New Zealand at Waikato Institute of Education

Các agents của WIE phải cung cấp thông tin chính xác đến học viên và phụ huynh trong việc tư vấn du học. Ngược lại, trường ngoại ngữ WIE cũng thường xuyên cập nhật và cung cấp các thông tin cũng như các tài liệu tiếp thị cho agents.

Nếu quý đơn vị muốn gia nhập đại gia đình WIE để trở thành agents, xin vui lòng bắt đầu tuyển sinh và gửi sinh viên đến chúng tôi, đồng thời ký kết Mẫu đơn đăng ký  Agent application form.

Cùng với mẫu đơn đăng ký trên, quý đơn vị xin lòng cung cấp các hồ sơ kèm theo sau:

  • Thông tin doanh nghiệp của quý công ty: giới thtiệu sơ bộ về chức năng kinh doanh và phạm vi họat động
  • Giấy đăng ký kinh doanh
  • Giấy tờ pháp lý khác về hình thức sở hữu

Xin gửi đơn đăng ký về địa chỉ email info@wie.ac.nz hoặc gửi fax đến số 0064 7 838 2453.  Có thể bạn muốn điền thông tin nhiều hơn mà trong biểu mẫu không đủ chỗ thì xin vui lòng đính kèm thêm thông tin vào mẫu giấy A4 theo mẫu đơn này.

 

 
CurrencyConverter

Fees in New Zealand Dollars

Currency Converter

Tờ bướm

Dưới đây quý vị có thể tải các tờ bướm liên quan về thông tin trường ngoại ngữ Waikato và các khóa học:

Một số hình agents có thể sử dụng vào việc tuyển sinh

Mẫu ghi danh cho học viên dành cho agent và chính sách thôi học, rút học phí

Dưới đây là mẫu ghi danh cho học viên của agents:

Đăng ký xin ở homestay

Dưới đây là đơn ghi danh đăng ký cho học viên của agents vào ở với gia đình homestay do nhà trường sắp xếp.

Thông tin về học phí và các phí khác

Thông tin dưới đây bao gồm học phí và các chi phí khác có liên quan khi theo học tại trường WIE:

 Thông tin khóa học

Hệ thống giáo dục tại New Zealand

Bộ luật bảo vệ sinh viên quốc tế

Quy định bảo vệ học phí của sinh viên tại New Zealand

Xin thị thực sinh viên học tại new Zealand

 

 


Waikato Institute of Education
Address: 103 London Street,
PO Box 773, Hamilton, New Zealand
Phone: 64 - 7 - 8382450   Fax: 64 - 7 - 838 2453
Email:
info@wie.ac.nz