Home Enrol Online Special Offer Contact Us Sitemap
Các chính sách của trường Waikato Institute of Education
 

Chính sách chăm sóc bảo vệ học viên khi ở New Zealand

Chính phủ New Zealand luôn chú trọng bảo vệ an toàn và mang đến môi trường sống và học tập thoải mái vui vẻ cho tất cả sinh viên du học tại New Zealand. Vì vậy, "Bộ luật Bảo vệ sinh viên Quốc tế" đã được ban hành theo sự giám sát của Bộ giáo dục New Zealand. Trường Waikato Institute of Education đã đăng ký chấp hành theo bộ luật này. Học viên có thể tìm đọc thêm thông tin vế quy định trong Bộ luật này tại trường WIE hoặc trên trang mạng của Bộ giáo dục New Zealand:

Điều lệ bảo vệ Học phí sinh viên quốc tế

Trường Waikato Institute of Education tuân thủ các điều luật Giáo dục về Bảo vệ bảo toàn học phí của sinh viên quốc tế (Điều Education Amendment Act 1991). Theo Bộ luật này, học phí của sinh viên quốc tế sẽ được bảo quản tại Tài khỏan của WIE tại Cơ quan Trust Account thuộc sự giám sát của Cơ quan Accountants On London LTD ( 0064-7-838 0119).

Trường WIE có chính sách bồi hoàn học phí cho học viên học chương trình Luyện thi IELTS
Trong quá trình học tại WIE, nếu học viên học và thi đạt điểm IELTS trên 6.0 đáp ứng yêu cầu đầu vào học các chương trình Cử nhân hoặc cao hơn tại các trường địa học và cao đẳng Nghề,
tại New Zealand, nhà trường WIE sẽ tính toán và hòan lại số học phí chưa dùng đến tính từ thời điểm học viên bắt đầu học tại đại học. Để biết thêm chi tiết, hãy tìm đọc Chính sách bồi hoàn học phí
 

Điều kiện và chính sách bồi hoàn học phí:

 1. Rút hồ sơ và hoàn trả học phí
   
  • Waikato Institute of Education có quyền chấp nhận hoặc từ chối việc rút học của học viên.
  • Trường có quyền thay đổi nội dung giảng dạy bất kỳ lúc nào
    
 2. Học phí:
 • Học viên có nghĩa vụ đóng đầy đủ phí trước khi bắt đầu học
   
 • Học viên không thể chuyển học phí cho học viên khác hoặc đến trường khác
   
 • Học  phí được tính cho trọn tuần. Nếu học viên chưa học hết tuần đó thì cũng được tính phí trọn tuần. Trường học đóng cửa vào các ngày Lễ toàn quốc, đã được bao gồm trong khóa học.
   
 • Nhà trường có quyền thay đổi mức học phí và các phí khác vào bất kỳ thời điểm nào theo sự thay đổi chung của tình hình biến động giá cả.
  1. Việc rút hồ sơ và chi trả bồi hoàn học phí:
   Căn cứ theo Điều luật Section 236 of the Education Act 1989:
 • Nếu học viên quyết định rút hồ sơ trước ngày khai giảng đã đăng ký, học viên phải nộp Đơn có chữ ký yêu cầu được rút học và các chứng từ cần thiết nêu rõ nguyên nhân chính đáng. Học viên sẽ được hoàn trả lại số tiền học sau khi trừ 10% trên học phí hoặc tối đa là $500. Nếu là học viên quốc tế, học viên phải nộp trả lại cho WIE Giấy mời nhập học để làm cơ sở của việc rút hồ sơ.
 • Trong trường hợp đối với học viên quốc tế  và chỉ ghi danh học trong khoảng thời gian ngắn hơn 3 tháng  và đã nhập học nhưng sau đó thay đổi ý định và rút học thì áp dụng theo điều kiệnt và chính sách bồi hoàn học phí như sau:
   
 • Nếu học viên chỉ ghi danh khóa học ngắn hơn hoặc 5 tuần, thì học viên chỉ có thể quyết định rút học trong vòng 2 ngày đầu sau khi nhập học, số tiền học phí được hoàn lại là 50%
   
 • Nếu học viên chỉ ghi danh khóa học từ 5 tuần đến 12 tuần, thì học viên chỉ có thể quyết định rút học trong vòng 5 ngày đầu sau khi nhập học, số tiền học phí được hoàn lại là 75%
   
 • Đối với học viên bản xứ người New Zealand, và ghi danh khóa học ngắn hơn 3 tháng thì sẽ không có giới hạn cụ thể đối với ngày rút học, tuy nhiên việc bồi hoàn học phí sẽ không được bảo đảm mà tùy vào quyết định của Hiệu trưởng
   
 • Nếu học viên ghi danh theo học khóa học dài hơn 3 tháng và rút học, thì sẽ có thời hạn được quyền rút học trong vòng 7 ngày đầu sau khi khai giảng (thường thứ Hai tuần tiếp theo là hạn chót cho việc rút hồ sơ), học viên sẽ được hoàn lại tổng số học phí.

  Đối với Sinh viên quốc tế , thì số tiền được hoàn lại sẽ bị trừ 10% hoặc tối đa $500.
   
 • Nếu học viên ghi danh theo khóa học dài hơn 3 tháng và nộp đơn xin rút học sau thời hạn 8 ngày theo quy định thì sẽ không được hoàn trả đồng nào.
   
 • Trong các trường hợp đặc biệt, việc hoàn trả học phí sẽ tùy vào sự quyết định của Hiệu trưởng
   
 • Nếu học viên bị đuổi học vì không tuân thủ nội quy của nhà trường, không đi học đầy đủ, vi phạm Luật thì sẽ không được hoàn trả học phí
   
 • Tất cả hồ sơ rút học được duyệt Bồi hoàn học phí sẽ được xét duyệt và thực hiện tvrong òng 10 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin rút hồ sơ.
  1. Khỏan tiền được bồi hoàn không được chuyển trả gián tiếp cho ngườhai k1c hoặc trường khác.
  2. Nếu học phí được đóng bởi người/cơ quan đại diện (hoặc cơ quan cho vay), số tiền bồi hoàn sẽ được thanh toán đến người thanh toán ngoại trừ có sự chỉ định của người thanh toán.
  3. Yêu cầu bồi hoàn học phí phải được hoàn tất trong vòng 3 tháng sau ngày cuối cùng học tại lớp hoặc 3 tháng từ khi bắt đầu khóa học trong khi đã thỏa mãn điều kiện rút hồ sơ học.
    
 • Nhà trường có toàn quyền thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung cấu trúc của khóa học, lịch học, các điều khoản, kích cỡ lớp học, thay đổi giáo viên và các trang thiết bị của nhà trường vào bất cứ lúc nào.
   
 • Học viên sẽ được bồi hoàn học phí nếu nhà trường hủy bỏ khóa học.
   
 • Các nguyên tắc bồi hoàn ọhc phí có thể được điều chình trong trường hợp khẩn cấp bất khả kháng của sinh viên (ví dụ như bệnh tật, thiên tai). Từng truờng hợp cụ thể sẽ được thảo luận với Giám đốc nhà trường.
   
 • Học sinh bản xứ  sử dụng khoản vay học phí và quyết định rút hồ sơ sẽ phải thông báo trực tiếp đên WINZ (0800 88 99 00) ngay lập tức
  1. Chi phí tài liệu
   Tất cả học viên phải thanh toán khoản chi phí tài liệu để trả cho các khoản chi [hí lặt vặt khác. Chi phí  tài liệu được tính theo mỗi học kỳ (12 tuần) và được thanh toán 1 lần khi ghi danh. Để biết thêm thông tin cụ thể, có thể liên hệ nhân viên WIE.

    
  2. Nội quy và quy định của nhà trường
   Học viên phải tuân thủ nội quy và quy định chung của trường Waikato Institute of Education cũng như Luật pháp New Zealand
  3. Nhà trường Waikato Institute of Education hoàn toàn có quyền đuổi học các sinh viên vi phạm pháp luật hoặc vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường. Trong trường hợp đó sẽ không được bồi hoàn học phí.
  4. Học viên có nghĩa vụ có mặt trong lớp học đạt sỹ số hiện diện 100% và có mặt đúng giờ. Học viên phải tuân thủ theo quy định của từng loại thị thực mà mình đang có.
    
  5. Gia đình homestay bản xứ
   Học viên có nghĩa vụ phải báo với nhà trường trước 14 ngày nếu có ý định ở gia đình homestay trước ngày chính thức dọn vào kèm theo các thông tin sau:
  6. Ngày chính thức muốn dọn vào đề nhà trường đủ thời gian sắp xếp một nơi ở và gia đình homestay phù hợp nhất. Nếu học viên không báo trước thì có thể nhà trường đành phải sắp sếp các loại hình nhà ở tạm khác trong thời gian tìm kiếm gia đình homestay, học viên phải tự trả chi phí ở trong thời gian chờ đợI.
    
  7. Thời gian ở homestay tối thiểu là 4 tuần. Tốt nhất là ở trong thời hạn 3 tháng. Như vậy học viên quốc ế mới có thể thích nghi và hòa nhập vào cuộc sống mới tại New Zealand và nâng cao trình độ Anh văn cũng như các kỹ năng giao tiếp với dân bản xứ.
    
  8. Học viên phải thông báo trước 2 tuần khi có ý định dọn ra khỏi homestay. Số tiền nhà ở còn dư lại sẽ được hoàn lại cho học viên. 
    
  9. Xin lưu ý rằng các gia đình homestay được trường Waikato Institute of Education chọn đề đã đuợc đánh giá và thẩm định tuân theo quy định của Bộ luật Bảo vệ sinh viên quốc tế.
  1. Ngày nghỉ:
   Nếu học viên cần xin nghỉ phép, học viên có nghĩa vụ thông báo, xin phép và được duyệt trước 2 tuần bởi nhà trường.

    
  2. Nghĩa vụ pháp lý:
    
  3. Học viên quốc phải mua bảo hiểm y tế, tai nạn, tài sản trước khi đặt chân đến New Zealand. Nhà trường có thể mua bảo hiểm dùm cho sinh viên trước khi bay đến New Zealand.
    
  4. Trường Waikato Institute of Education sẽ không chịu trách nhiệm về mọi mất mát tài sản hoặc tổn thất tổn thương trong quá trình học, du lịch hoặc ở với gia đình homestay  ngoại trừ trường hợp được quy định cụ thể bởi Luật pháp New Zealand.
    
  5. Trường Waikato Institute of Education sẽ không chịu trách nhiệm khi nhà trường chấm dứt hoạt động trong các trường hợp bất khả kháng. Trong các trường hợp đó thì sẽ không được bồi hoàn học phí.
  6.  

  7. Phiên dịch:
   Trường
   WIE cố gắng cung cấp tờ bướm, thông tin bằng nhiều ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của học viên quốc tế. Tuy nhiên, vì khi phiên dich sẽ có một số sai sót nên phiên bản Tiếng Anh luôn chuẩn xác để đối chiếu khi có thắc mắc.

  Điều lệ nhà trườNG Waikato Institute of Education

  Nhấp chuột vào đây để
  tải về .
  Hoặc có thể đến liên hệ trực tiếp tại địa chỉ lầu 3, tòa nhà AMI, 103 London St, Hamilton.

   


  Waikato Institute of Education

  Address: 103 London Street,
  PO Box 773, Hamilton, New Zealand
  Phone: 64 - 7 - 8382450   Fax: 64 - 7 - 838 2453
  Email:
  info@wie.ac.nz